Dete, roditelj i stručnjak kao tim > Struka : : Specijalna edukacija i rehabilitacija

ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke

<< < (12/13) > >>

little bee:
Hvala, nadam se da cu naci vec nesto, ;)

Srdjan Pavlovic:
Ko je blizu, škola u Šidu takođe ima takvu strukturu kadra
da je moguće tamo se zaposliti sa završenim defektološkim.
Škola u Zrenjaninu, takođe. Škola u Bačkoj Palanci, takođe.

 Pratite pomno konkurse, tamo pred početak sledeće školske
godine, pa sve do par meseci u novoj šk. godini. Nekim školama
se iz određenih razloga jednostavno ne žuri sa konkursom, ali
kad tad ga moraju raspisati zbog strukture kadra, i oglasiti
na zakonom predviđena mesta. Samo pratite, kupujte svaki
broj oglasa NSZ-a, i uverite se da se konkursi regularno sprovode.

bernar:
PREDSKOLSKA USTANOVA ``CUKARICA``
11000 Beograd, Pozeska 28; tel. 011 3552 770

DEFEKTOLOG na odredjeno vreme radi zamene radnika odsutnog duze od 60 dana.
USLOVI: VII/VI stepen strucne spreme, defektolog, defektoloski fakultet ili visa skola za defektologiju, zanimanje: OLIGOFRENOLOG, sa ili bez iskustva, sa ili bez polozene licence.
DOKUMENTACIJA koju je potrebno dostaviti: molba, overena fotokopija diplome VII/VI stepena strucne spreme, overena fotokopija izvoda iz maticne knjige rodjenih, drzavljanstvo, potvrda nadleznog organa da kandidat nije pod istragom.


bernar:
PREDSKOLSKA USTANOVA ``JELICA OBRADOVIC``
11400 Mladenovac, Vuka Karadzica 77; tel. 011 8230 159

DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG LOGOPED-PRIPRAVNIK.
USLOVI: visoka strucna sprema, zavrsen fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, BEZ RADNOG ISKUSTVA.
Potrebna DOKUMENTACIJA: overena fotokopija diplome o zavrsenom fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i uverenje o drzavljanstvu (ne starije od sest meseci).SKOLSKI CENTAR ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE SLUSNO OSTECENIH LICA SUBOTICA
24000 Subotica, Frankopanska 2; tel. 024 556 119

DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG za rad u nastavi ili u domu - 8 izvrsilaca.
USLOVI: VII/1 stepen strucne spreme, odgovarajuce obrazovanje, prema Pravilniku o vrsti strucne spreme nastavnika, strucnih saradnika i saradnika u nastavi u srednjim skolama koje ostvaruju nastavne planove i programe za nagluve i gluve ucenike (``Sluzbeni glasnik RS-Prosvetni glasnik``, broj 1/97) i clanu 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (``Sluzbeni glasnik RS``, broj 72/2009), osposobljenost za rad sa licima ostecenog sluha.

DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG za rad u nastavi ili domu, na odredjeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - 2 izvrsioca.
USLOVI: VII/1 stepen strucne spreme, odgovarajuce obrazovanje, prema Pravilniku o vrsti strucne spreme nastavnika, strucnih saradnika i saradnika u nastavi u srednjim skolama koje ostvaruju nastavne planove i programe za nagluve i gluve ucenike (``Sluzbeni glasnik RS-Prosvetni glasnik``, broj 1/97) i clanu 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (``Sluzbeni glasnik RS``, broj 72/2009), osposobljenost za rad sa licima ostecenog sluha.
Srdjan Pavlovic:
Kolege diplomirani oligofrenolozi, u Bačkoj Palanci će takođe uskoro biti raspisan konkurs, pratite.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version